Max Sordam

De neger en het zwart zijn

Sommige mensen, nemen lukraak alles wat anderen zeggen, zonder zelf erbij na te denken om te weten waarover het gaat.

Sommige mensen, nemen lukraak alles wat anderen zeggen, zonder zelf erbij na te denken om te weten waarover het gaat. Als schapen rennen ze achter anderen aan als het gaat over de term neger! Daarom wil ik het ter verduidelijking,  hebben over het zwart zijn en de Nederlandse term ”neger”. Uit onderzoek is gebleken, dat lang voor de blanken wisten dat Afrika bestond, met daarin zwarte mensen, het woordje NGR reeds werd gebruikt. Het waren de Afrikanen zelf die de term “N-G-R” gebruikten met het accent op de “N”, dit  om belangrijke personen aan te duiden. Als we praten over Afrikanen, dan moeten de Arabieren, Egyptenaren, Marokkanen, Ethiopiër, daaronder ook  worden begrepen etc. etc.

De uitspraak in het Engels van het woordje Niger heeft geleid tot het woordje Nigger of  Nikker in het Nederlands. Welnu, het woordje Neger is om te beginnen een Nederlandse uitdrukking en  als zodanig op verschillende manieren uitgelegd/geïnterpreteerd. Soms positief, maar heel vaak ook negatief. Als je het plaatst in relatie of context  tot de herkomst, dan zullen de opvattingen en ideeën daarover ook verschillen. In het negatieve geval kan het kwaad bloed zetten bij zwarte mensen, erger nog het kan zelfs verzanden in inferieure complexen. Het hangt er dus helemaal vanaf hoe men het wil bekijken en vanuit welke achtergrond of invalshoek het wordt gezegd, zoals:

 • Het werkwoord “ne-geren” (je ‘negeert’ of miskent iemand) b.v. doen alsof je de persoon niet kent/ bestaat of als je geen aandacht aan hem/haar  wil besteden). Het is dus een afgeleid werkwoord ne-geren met als voltooid deelwoord; genegeerd.
 • Negeren (als slaaf behandelen) voltooid deelwoord genegerd (b.v. iemand die niets over zichzelf heeft te zeggen).

Welnu, het hangt dus af van de intonatie, het accent, de strekking en de interpretatie dat men eraan geeft en dan geplaatst tegen het raam van opvoeding of afkomst! In Afrika was het woordje Niger een heilige en eerbiedwaardige titel, (in sommige delen van Afrika nog steeds), lang voor de ontdekking van andere werelddelen. In de eerste plaats staat N-G-R voor het oude Egyptische woord God of Heilige. De klinkers werden niet uitgesproken. Aangenomen wordt dat het woord N-G-R waarschijnlijk gelieerd is aan het Latijns of het Grieks, hetgeen Natuur betekent. In de Oudheid, gedurende de heerschappij van de Farao’s werden Koningen door de Afrikanen Goden genoemd, daarvoor werd de term N-G-R (uitspraak ën-jer) gebruikt. Dus een titel dat als zodanig werd gewaardeerd evenals de term Emperor voor Koning. De term Candace werd door de Nubianen gebruikt als titel voor hun Koninginnen, afgeleid uit de term Ka-andake.
In de tweede plaats zijn de Romeinen naderhand het woord Niger ook gaan gebruiken tijdens de periode van militaire macht en dominantie in Europa. Zelfs door delen van Noord Afrika, terwijl de Grieken de (zwarte) Afrikanen “Ëthiops” noemden (Ëthiops betekent verbrand gezicht). De Romeinen leenden het Afrikaanse woord “N-G-R” en gingen het toepassen om zwarte mensen te aan te duiden en te beschrijven. De wijze waarop het woord werd gebruikt om zwarte mensen aan te duiden of te identificeren was anders dan de Farao’s hadden bedoeld en is bovendien raadselachtig gebleven. Men ontdekte dat een Natie als Angola, Ndongo werd genoemd, terwijl de Portugezen de term N-gola gebruikten (betekend de Koning) om de hele regio van N- dongo te duiden (let op de N in beide woorden). Kunt u begrijpen waarom de Romeinen het woord N-G-R (God) met klinkers uit de Latijnse taal gingen aanpassen en de zwarte mensen Niger gingen noemen. De term Niger werd dus gebruikt om alle Romeinse burgers van zwarte Afrikaanse oorsprong te identificeren/kenmerken, met als gevolg dat in het vroegere Rome, mensen van Zwarte Afrikaanse oorsprong/ras, Niger werden genoemd. Een groot en belangrijk aantal ambtenaren in de Romeinse hiërarchie van Nubische, Noord Afrikaanse en Egyptische oorsprong die, als zij in Rome waren, “Niger” als deel van hun titel gebruikten. Voorbeeld: de Zwarte Romeinse gouverneur van Engeland werd Septimus Severus Niger genoemd (vooraanstaand dus). Vele namen met de achternaam “Niger” verwezen naar iemand van hoge zwarte Afrikaanse oorsprong of afkomst.

GEBRUIK VAN HET WOORD NEGRO.
De Spanjaarden gebruiken het woord Negro om de huidskleur van Afrikanen aan te duiden. Negro betekent (in het Spaans) dus zwart of zwarte persoon, nochtans, kan deze term door de Romeinen zijn geïntroduceerd toen zij Spanje en een groot deel van Zuid- en West Europa in bezit hadden genomen. Als we uit de Germaanse talen de woorden als Schwartz en black onder de loep nemen, dan blijkt dat ze niet afkomstig waren van een Latijnse of Anglo/Germaanse oorsprong, maar dat deze woorden en aan hen gerelateerde woorden in uitspraak anders werden geïnterpreteerd of gebruikt door de Noord Europeanen dan bijvoorbeeld Zuid Europeanen. Dit is te wijten aan de dominantie, de controle en de culturele invloed van de Romeinen over de mensen uit Zuid Europa, als we dit vergelijken met mensen uit Duitsland, Engeland, Schotland en Scandinavië. Dit heeft natuurlijk ook gevolgen gehad op de mentale (geestelijke) en fysieke (lichamelijke) kolonisatie of volksplanting. Een bepaalde groep zwarte gekleurde manen en vrouwen werden geconfronteerd met disrespect voor elkaar, waardoor ze zichzelf ging verloochenen, terwijl het de zwarte/donkere mensen feitelijk zou moeten binden in het zwart of donker zijn. Dit wordt echter door sommigen op een onderdanige en neerbuigende manier weggeredeneerd, of men gaat zich schamen voor het zwart zijn. Vandaag de dag is men vrij te doen of laten wat men wil, integreren, aanpassen of assimileren zonder dat men zich hoeft te schamen voor de eigen zwarte kleur en/of cultuur! Ondanks sommige zwarte/donkere mensen nog gebukt gaan onder racisme, uitsluiting, criminalisering, en marginalisering zijn ze nog niet in staat elkaar te waarderen. De eenheid en het collectieve bewustzijnsbesef laten sommigen het afweten. Anderen proberen het getij te keren, door het zwart bewustzijnsbesef te propageren, maar stuiten op weerzin en worden als onheilsprofeten gezien. Weer andere zwarte mensen, die het maatschappelijk of politiek hebben gemaakt laten het ook afweten, behalve als zij elkaar voor het electorale nodig hebben. Ze gaan helemaal in op het anders denken en geven hun eigen identiteit, hun eigenheid prijs ten koste van zelfbehoud. Op zichzelf niet erg maar begrijpelijk, want dat is een keuze dat met recht mag worden gemaakt, behalve als ruimte wordt gegeven aan de dominante groep die het zwart-zijn afwijzen of belachelijk maken. Het ondersteunen en aanvullen van elkaar valt weg en waar blijft dan de mens in de kleur? Sommige nazaten van Afrikanen in de diaspora hebben nog steeds niet de fase van de collectieve bewustzijnsnorm bereikt, iets dat een volk maatschappelijk en economisch nodig heeft en ook sterk maakt. Door het ontbreken van het bewustzijnsbesef, dus Wie en Wat we zijn, zullen wij economisch en politiek geen schijn van kans maken en blijven steken in de greep van zelfminachting waardoor een positieve ontwikkeling wordt afgeremd. Dat zwarte mensen elkaar niets gunnen komt waarschijnlijk doordat zwarte mensen zich door de dominante groep hebben laten conditioneren en wij geven hen ruimschoots alle ruimte om dat te doen.

BEWUSTWORDING
Als we de fase van bewustwording hebben bereikt, evenals onze ware eigenheid/identiteit, dan zullen we ook in staat zijn de wereld te bewegen om te veranderen. In Suriname heeft men het bewustzijnsbesef opgevijzeld. Op de Nederlandse Antillen ligt het bewustzijnsbesef iets hoger, doordat Antilliaanse politici het opnemen tegen de dominante groep. De vraag rijst nu, wat kunnen wij zelf hieraan doen?

 1. De Surinaamse samenleving is pluriform en gesegmenteerd, geassimileerd en verdeeld in drie stromingen t.w.:
  De traditionele groep- (mensen die vasthouden aan oude gewoonten, normen en waarden)
 2. De intermediaire groep- (mensen die afwisselende normen waarden hanteren)
 3. En de moderne groep- (mensen die zich vooral heel sterk identificeren met de Nederlandse cultuur en zich daarop oriënteren).Hierbij komt nog bij dat, de (hedendaagse) jeugd, met hun belevingswereld zelf een subcultuur vormen zonder gedegen kennis te hebben over de geschiedenis als het gaat om de verschillende cultuurgedragspatronen. Kortom bij de jeugd is over de Surinaamse cultuur een laagje Nederlandse cultuur geschoven en om zich te kunnen handhaven wordt er veel uit de Nederlandse cultuur overgenomen. Dat is de bikkelharde realiteit.

TAALKUNDIG HET GEBRUIK VAN HET WOORD “NEGRO = ZWART”
Het woord neger (negroide ras of zwarte ras) staat in de taalkunde voor zwart, niet alleen in het Nederlands, maar ook in alle andere talen over de wereld. De Spanjaarden gebruiken het woord “negro” om de zwarte (huid) kleur aan te duiden en omdat de huid van Afrikanen over het algemeen zwart is, vallen ze onder de noemer negro en dat is zwart. Dus negro betekent als kleur gewoon zwart of zwarte persoon zonder enig wanklank. Taalgebruik (fonetisch) heeft het een behoorlijke invloed gehad in de ontwikkeling van de term Neger (Nederlands). Enkele voor beelden van deze ontwikkeling:

 • Bulgaars voor Neger is Herpo voor zwart is dat Yepeh
 • Oekraïne voor Neger is Herp voor zwart is dat Yopsum
 • Rusland voor Neger is Herp voor zwart is dat Yephbin
 • Grieks voor Neger is Neypos voor zwart is dat Naupos
 • Nederland voor Neger is Neger voor zwart is dat Zwart
 • België voor Neger is Neger voor zwart is dat Zwart
 • Noorwegen voor Neger is Neger voor zwart is dat Svart
 • Zweden voor Neger is Neger voor zwart is dat Svart
  Denemarken voor Neger is Neger voor zwart is dat Sort
 • Catalaans voor Neger is Negro voor zwart is dat Negre
 • Spaans voor Neger is Negro voor zwart is dat Negro
 • Portugees voor Neger is Negro voor zwart is dat Negro
 • Duits voor Neger is Neger voor zwart is dat Schwarz
 • Frans voor Neger is Negro voor zwart is dat Noire
  Engeland voor Neger is Negro voor zwart is dat Black
 • Ierland voor Neger is Negro voor zwart is dat Black
  Macedonië voor Neger is Opa voor zwart is dat Upha
 • Estland voor Neger is Neeger voor zwart is dat Must
 • Letland voor Neger is Negeris voor zwart is dat Mebus
  Litouwen voor Neger is Negru voor zwart is dat Yuodas
 • Tsjechisch voor Neger is Cernoch voor zwart is dat Cerny
 • Slowakije voor Neger is Cernoch voor zwart is dat Cierny
 • Papiamento voor Neger is Negro voor zwart is dat Pretu
 • Surinaams voor Neger is Nengre voor Zwart is dat Blaka

Neem bijvoorbeeld het Surinaamse liedje “ Mi Blaka & mi Breyti ” van Glenn Sno. Als we het taalkundig gaan bekijken en vertalen naar het Nederlands dan zien we dat we aan de ene kant trots moeten zijn op het zwart-zijn, maar tegelijkertijd aan de andere kant ontkennen dat wij zwart zijn. Hetgeen zwarte mensen eigenlijk zou moeten binden is het zwart-zijn, maar een deel ontkent echter zichzelf doordat men zich voor het zwart-zijn schaamt en praat of redeneert het liever weg, terwijl een andere deel het zwart zijn, vernedert en degenereert tot een minderwaardige, beledigend en/of discriminerend karakter. Met ander woorden de beleving van de prachtige zwarte kleur, raakt bij uitstek ondergesneeuwd en komt niet echt tot zijn tot recht.

Ik moet ten slotte vaststellen, dat er van collectieve beleving van het zwartzijnsbesef vooralsnog geen sprake is, simpelweg omdat de overlevingskansen en het maatschappelijke welzijn voor iedereen anders is. Dat is ook de reden waarom sommige zwarte mensen het zwart-zijn miskennen, terwijl andere zwarte mensen die wel bewust zijn van hun zwart-zijn, geen ruimte krijgen om hun zwart-zijn te beleven. Hierbij wordt de grote vergissing gemaakt, om mensen die anders denken te bewegen zich bij hen aan te sluiten om zich als collectieve eenheid te profileren, waardoor het een averechtse uitwerking krijgt en men zichzelf in een isolement dreigt te manoeuvreren. Als we respect voor elkaar, kwaliteit en deskundigheid ontberen lig hier de sleutel om het zwart-zijn te erkennen en te bestendigen op basis van gelijkwaardigheid.

Conclusie; Dit gaat op in elke maatschappij, niet alleen Nederland, maar overal ter wereld, want daar zijn er genoeg voorbeelden van te noemen als we kijken naar onze zwarte broeders en zuster in de wereld. De zwarte president Obama werd niet tot President gekozen omdat hij zwart is en Oprah Winfrey heeft de maatschappelijke hoogte niet bereikt vanwege haar zwart zijn, maar in beide gevallen doodgewoon omdat hun positie werd bepaald en ook bewezen, door hun kwaliteit, hun deskundigheid en hun ervaring. Zo zijn er nog talloze voorbeelden aan te halen van mensen die door kwaliteit, ervaring en deskundigheid hun positie in de samenleving hebben kunnen bepalen.

Max Sordam sr

%d bloggers liken dit: