Jesse Bos

Wie zijn Wij?

Wie zijn wij? Ik heb een vriendin die 70 werd, en terugkeek op haar leven. Wie ben ik, vroeg ze zich af? Ze maakte er een boek van , met behulp van haar 150 dagboeken en evenzovele zelfportretten sinds haar 9e leeftijd (zie ‘Aafke Steenhuis: Wie ben je?’)

Wie zijn wij?
by Jesse Boss 2017

Ik heb een vriendin die 70 werd, en terugkeek op haar leven.
Wie ben ik, vroeg ze zich af? Ze maakte er een boek van, met behulp van haar 150 dagboeken en evenzovele zelfportretten sinds haar 9e leeftijd (zie ‘Aafke Steenhuis: Wie ben je?’)
Ik heb het in een adem door uitgelezen. Wellicht omdat ze min of meer een leeftijdsgenote is en ook uit de Groningse klei is getrokken. Het geeft herkenning. Haar identiteit en de mijne zijn op de een of andere manier verbonden.

Velen heden ten dage zijn op zoek naar zijn of haar identiteit. Wie je bent was ooit wellicht vanzelfsprekend, voorgeschreven doordat je bij een bepaalde groep, een bepaald land of een bepaalde religie hoorde. In deze geglobaliseerde wereld is die zekerheid flink door elkaar geschud. Sinds ontdekkingsreizen, kolonisatie, slavenhandel, migratie, economische en technologische globalisering zijn identiteiten opengebroken, onderworpen, en verbroken tot een versplinterde individualistische keuzemaatschappij.

Des te meer wordt er gezocht naar verloren identiteiten, of zoeken bestaande identiteiten op alle fronten bevestiging. Wie ben ik? Wie ben je ? En waarom?

Misschien zit daar nog wel een andere vraag onder. De vraag: wie zijn wij als mensen? Wat maakt ons tot mens, waar verschillen we van dieren? Of bv de mensapen? Is het taal, gereedschap, rechtop lopen, cultuur, religie?

Op het moment dat de eerste groepen mensen uit Afrika de wereld veroverden, veranderden identiteiten, groeiden hun taal en gewoontes uit elkaar.
Toch voelden deze mensen zich waarschijnlijk zich nog steeds een onderdeel van de natuur.

Dat veranderde toen de mensen de natuur steeds meer aan zich gingen onderwerpen: mensen werden landbouwers, veetelers. Ze vestigden zich, vormden steden, en staten.
Andere identiteiten ontwikkelden zich. Daarbinnen ontstonden er ook steeds grotere verschillen tussen (groepen) mensen. Machtigen en machtelozen, rijk en arm, kansrijken en kansarmen.

Religie heeft een belangrijk rol gespeeld om grotere groepen te verbinden. Mensen een nieuwe identiteit te geven, gezamenlijke waarden. Maar ook vaak redenen om zich te onderscheiden van anderen, met een andere religie.

Langzamerhand werd het zelfbewustzijn van het indivdu, de individuele identiteit, binnen, naast of buiten de identiteit van de groep, de staat de godsdeisnt steeds belangrijker. De vraag wie we zijn, als mens, als groep of als biologische soort wordt daarmee wellicht des te nijpender. Niet de groep, de staat, de religie kan beantwoorden wie jij bent, als mens. Je wordt persoonlijk aangesproken.

Is de mens een deel van de natuur, of de hoeder van de aarde? is de mens belangrijker dan dieren, omdat ze een bewustzijn heeft? Is de natuur, de aarde er eigenlijk voor ons?
Of omgekeerd misschien? Wat maakt ons mensen een mens?

Ik zou wensen dat we in het komende jaar 2018 daar wat meer bij stil staan:
wat is de identiteit van de mens? Wie zijn wij? Wie ben ik?

Veel geluk daarmee!

%d bloggers liken dit: