Hellen Gill and Friends

Niet de Aanbieder, maar de Klant is Koning

Het gaat toch goed met de economie? Een lokroep om oudjes van de hand te doen klinkt.

En dus vertekend wederom de kloof zich tussen deskundigen en digibeten.
Wie de digitale wereld begrijpt, geen nood.
Wie dat niet kan, lijkt in internet verkeer de pineut.

Het gaat weer goed met de economie.
Een lokroep om oudjes van de hand te doen, klinkt wederom
(Nieuwe kraaltjes en spiegeltjes worden voorgehouden)
Aanbieders zijn in strijd met elkaar om consumenten te behagen.

Maar klopt het allemaal wel?
Gaat het wel zo goed met de economie in Onze Wereld?
Is er wel ruimte om te investeren in de wensen en noden van het individu?

En hoe zo, dat veiligheid en versleuteling niet gegarandeerd kunnen worden?

 • U koopt dit product ongeacht levensduur.
 • Bij uw wijze van gebruik kunnen wij niets garanderen.
 • De inhoud van de handleiding is niet berekend op wat wij nog niet weten.
 • Als het goed gaat met de economie dan kunnen wij wederom betere producten produceren.
 • Maar wij kunnen wel vergoeden tegen verzekerde som in geval van.
 • Wat wij niet kunnen garanderen / verzekeren, is uw gezondheid, veiligheid en uw leven ten tijde van het gebruiken / consumeren van producten…….

Mijn Oudje is nog waardevol en dus zijn wij niet van plan te buigen voor prietpraat, insinuaties, onzekerheden, mismanagement.

Trouw blijven tot dat Mijn Oudje het zelf opgeeft is een streven.
Smartphones kunnen heel lang meegaan, maar beloftes niet.

Het hebben van de nieuwste en super moderne smartphones betekent nog niet automatisch intelligenter, vermogender, verslaafder om het snelle.

“Anders is even Gelijk”

Wie bepaalt het karakter van Onze Wereld?
In 2018 zullen wij ons niet veel anders verbeelden en gedragen.

En nu communiceert Onze Wereld voor een groot deel in Digi taal, als zitten wij in rijdende auto’s half geconcentreerd delicate onderwerpen te bespreken.

Het snelle handelen, bewerkte beelden, korte teksten, plaatjes en videootjes bepalen onze verantwoordelijkheden. 

En nu lijkt een lengte van geschreven- en gesproken woorden het af leggen tegen verbeelding met weinig zelfreflectie.

What you see is what you get en dus is dat veelal een niet door bron of wetenschap bevestigde waarheid.

Vervolgens houden Aanbieders het niet meer uit om ons snel van dienst te zijn. De één na de ander sneuvelt, of komt terug zoals tijdens een marathon een loper een moment kiest om via een sluiproute, elders weer op te duiken.

Een Wereld in brand, -verval, -oorlog, en wat dies meer, maakt weinig indruk, op zo’n klein apparaat als de pop-ups -tig keren de aandacht trekken met weer zo’n beeld, waarin een consument diens beeldtenis heeft gewijzigd.

 • Een soort mens, kan een ander soort mens, wijsmaken, dat robotten zullen overnemen.
 • Een ander soort mens zal dat bestrijden en ziet hier het werk van Aliens.
 • Weer een ander soort mens is de herder van religieuze ideologieën.
 • Kunstenaars geloven in een eeuwig durende bevalling van ingeving en idee, opdat Onze Wereld kan begrijpen.
 • Wie leest nog het noten schrift als op zo’n klein apparaat een partituur wordt verbeeld, dat klinkt als een instant-moes van instrumenten en door digi noten gestuurde klanken.

Onze Wereld verbeeldt de wens der gedachte. 

 • Handwerkers gevraagd, om de lintworm in consumenten te voeden.
 • En een restaurant gelukkig, om diens Award welke Instant verdoezelt.

En zo is de drang om ergens bij te horen het grootst. De norm om te consumeren doet waarden vervagen, maar even groot is de wens om te veranderen.

Wij weten een bestaan van jaren voor- en na Chr….

 • Laat ons in deze de grens verbeelden tussen jaar 0 en 2017.
 • Ja, laat ons verbeelden, want praten en luisteren naar elkaar is niet meer van deze tijd.
 • Wij lezen digitaal, volgen elkaar digitaal, bestrijden digitaal met beelden en beslechten met een Likes.
 • En aan icoontjes kan men de emotie van de geïnteresseerde verbeelden.

Mijn Oudje en ik gaan voort, omdat wij ons niet laten misleiden door spiegeltjes en kraaltjes. Ik wacht haar teken af. Lukt het Mijn Oudje niet meer mij  wijsheden des leven te leveren, dan zullen wij besluiten.

 • Het lag niet aan veiligheid en versleuteling, dat mijn oliebollen voor het eerst dit jaar mislukten.
 • Het lag niet aan de snelheid van Mijn Oudje.
 • Het lag aan een goed gelovigheid mijnerzijds in het recept van het internet.
 • Had ik maar gewoon een sms naar vertrouwelingen gestuurd.
 • Dit was de snelheid van wat ik zag bij volgelingen van derden.
 • In de door mijn kleine apparaat geleverde mobiele versie van onvolledigheid, was hier een PC beter op zijn plaats.

Moet ik daarom Mijn Oudje verruilen, omdat Veiligheid en Versleuteling niet meer gewaarborgd kunnen worden?

Het was een leuke tijd WhatsApp.
Dank voor het verzenden van apps (heen en weer).

Mijn Oudje en ik, laten jou binnenkort los en maken dan gebruik van  andere internet koeriersdiensten, die op een fiets en oude voetbalschoen oude smartphones doen voortleven en het niet erg vinden het contact met oudjes te waarborgen.

De groeten namens Mijn Oudje!
Sjana Abtotz-HellenJGill 


Lees ons vanaf  januari 2018 en zie waar schrijvers en ondernemers mee bezig zijn: https://hellengillandfriends.org/


Whatsapp stopt vanaf 31 december ondersteuning op oudere smartphones 31 december 2017.

WhatsApp stopt vanaf 1 januari 2018 met de ondersteuning van een aantal oudere smartphones. Eigenlijk zou WhatsApp al eind 2016 stoppen met de ondersteuning van WhatsApp, maar dit werd eerder uitgesteld: https://technieuws.com/62619/whatsapp-stopt-vanaf-31-december-ondersteuning-op-oudere-smartphones

%d bloggers liken dit: