Walther Bourne

Als Wij

Als wij de auto net zo ontwikkeld hadden als het onderwijs nu, zouden wij de prachtigste auto’s de berg helpen oprijden, door ze te duwen.

Als wij……..
Als wij de auto net zo ontwikkeld hadden als het onderwijs nu, zouden wij de prachtigste auto’s de berg helpen oprijden, door ze te duwen. Wij zouden de essentie van hun functie ondergeschikt hebben gemaakt aan het maken van mooie auto’s.

Wij hebben onderkend dat beweging in alle omstandigheden, de essentie van een auto is.

Wij vinden dat de essentie van een mens, kennisverwerving is. Het onderwijs is daarop gericht. Wij blijven mensen daardoor de kennisbergen opduwen. Prachtige mensen, die de essentie van hun bestaan niet onderkennen.

De essentie van een mens is het creëren, omdat ze uniek, authentiek en fenomenaal is. Het onderkennen van die bestaansbron maakt het dan voor iedereen gemakkelijk om elke kennisberg zelfstandig en fenomenaal te beklimmen. Sterker nog, zij kan dan zelfs eigen kennisgebergten creëren.

De mens heeft dan onderwijs nodig dat, voorziet in alles wat zijn unieke, authentieke en fenomenale scheppingsvermogen onderkent, ontwikkelt en evolueert. Net zo als het is gegaan met de essentie van de auto.

Zie je dat soort onderwijs al voor je?
Mocht je verduidelijking nodig hebben over wat ik schrijf of aanbied, bel of app mij gerust.

By Walther Bourne 2018.

%d bloggers liken dit: