Walther Bourne

Naturificeer

Naturificeer jezelf!
by Walther Bourne 1juli2019

Identificeren gaat om je persoon en verschijning. Naturificeren gaat om de duiding van je natuur en het manifesteren van je menswaarde.

Je natuur bestaat uit 6 kernbronnen met elk 4 schillen. De kernbronnen maken de kernfuncties van vernietigen, bouwen en creëren mogelijk in iedere mens. De schilbronnen maken het unificeren, authenticiteren, fenomenaliseren en manifesteren van de gekozen kernfunctie mogelijk.

Ik eer en dank mijn voorouders op deze dag van 1 juli 2019, voor de mogelijkheid van voortzetting van de diepzinnigheid, de hoop, vertrouwen en inspiratie in onze DNA. Zij hebben door hun manier van bestaan en leven, mij een DNA-niveau doorgegeven die, mij in staat gesteld heeft om het naturificeren van mensen te kunnen creëren. De creatie van het systeem voor een NATUURCREDITCARD draag ik op aan alle familielijnen in en van mijn bestaan, door alle generaties heen, voor altijd!

Categorieën:Walther Bourne

Getagd als: