Auteur archief

maxsordam26

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING
2004 Koninklijke onderscheiding "Ridder in de Orde van Oranje Nassau".
2015 Eretitel “Senator aan de Italiaanse Universiteit Accademia Constatina” in Rome.
2016 Grootmeester Ridder Ere Orde van de Gele Ster” van de Republiek Suriname.

Max Sordam, gegoten in een vorm van theatraal menselijk gedrag met een charismatische omlijsting is eigenlijk een verhaal dat gaat over menselijkheid waar recht en rechtvaardigheid de boventoon voeren, vermengd met zorg en toewijding. Zijn inzet om een brug te slaan tussen verschillende culturen en tussen mensen met verschillende geaard- en eigenaardigheden bleef in vele gevallen niet onbeantwoord. Zijn bezielende leiding binnen het penitentiaire gebeuren, “de Demersluis” te Amsterdam heeft tot gevoerde acties geleid tegen de voorgenomen bezuinigingen van de regering (Lubbers 1983).
1 augustus 1986 ging hij, als Hoofdbewaarder Algemene Diensten tevens plv directeur HvB. Demersluis Amsterdam, met functioneel leeftijd ontslag (flo). Op 1 augustus 1991 ging hij met pensioen en in 1996 werd hij door toenmalige Burgemeester Ed van Thijn geïnstalleerd als lid van de Commissie van toezicht Politiecellen bij het Politiekorps, Amsterdam Amstelland.
Zijn toegevoegde waarde, is zijn betrokkenheid in zaken als voorlichting, onderwijs en cultuur. Als cultuurkenner is hij permanent bezig bruggen te slaan tussen de verschillende culturen, want zoals hij zegt: “om dit te kunnen bereiken moeten mensen inzicht krijgen in elkaars gedrag, levenshouding, achtergronden en geestelijke overtuiging”. Max Sordam is pragmatisch, resultaatgericht, werkt graag vanuit een visie of doelstelling en is (nog steeds) inzetbaar bij communicatie problemen en bemiddelaar bij conflicten.

Bewustwording

Foto: HellenJGill20170207AnneVanDelft-TheaterRegie13-14mei

Vanaf ik in (1963) in Nederland voet aan wal zette, heeft de ervaring mij geleerd, dat de enorme problemen tussen Nederlanders en vreemdelingen waaronder Surinamers feitelijk teruggevoerd kan worden naar wederzijdse ONBEGRIP.